Monday, June 9

Sabiduria di Amor

Verdaderu felicidadi ê oras ki bu ta konsigui disfruta di Amor di Deus na totalidadi. Pamódi Sê Amor nunca ka ta kába.

Sunday, June 1

Sabeduria di Amor

Papaléguas ê pássarus k ta córi tcheu. Ês ta vivi na lugar secu e desertu. Pássarus tropicais ta vivi na lugar xeiu d´águ. Enton nu fica sima pássaru tropical. Nu sta spiritualmenti vivu ku coris di arcuiris, êl ê águ di spiritu. E spiritu ka ta mori.